DDV

  • Novosti v letu 2017 in vpliv na optimiziranje financ

    Vsako poslovno leto prinaša za podjetnike novosti – najsi bodo s strani države ali pa poslovnega okolja. Prve smo dolžni upoštevati, pri drugih pa je odvisno od tega, kako napredni smo in kako želimo organizirati in optimizirati svoje poslovanje. 
    Kaj je torej novega in kako na podlagi tega optimizirati finance in poslovanje? 
  • Poslovanje s tujino in DDV

    Že nekaj let prihaja do zmede in različnih informacij glede DDV zavezanosti. Podjetja se morajo namreč pri poslovanju s članicami EU v določenih primerih prijaviti v sistem DDV (postati zavezanci za DDV). V tem članku bomo pojasnili kdo, kdaj in kako.