fbpx

Vaši odgovori za
sodelovanje v žrebu za knjigo!

Z izpolnitvijo kratke ankete sodelujete v mesečnem nagradnem žrebanju, v katerem enem srečnežu podarimo knjigo (Z)NAJDI se v podjetništvu.
 
S spodnjo priglasitvijo dajem soglasje za sodelovanje v nagradni igri in izjavljam, da sem seznanjen s pogoji.
1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre »EN SREČNEŽ NA MESEC« (v nadaljevanju nagradna igra), je ZAVOD ZNAJDI SE, Humekova ulica 19, 8270 Krško, spletni naslov https://znajdise.net/ (v nadaljevanju organizator).
Nagradna igra poteka od 1.1.2021 do 31.12.2021, mesečno. Udeleženec lahko sodeluje samo enkrat, v tistem mesecu, ko je prvič oddal izpolnjen anketni vprašalnik.
Namen nagradne igre je spudbujanje sodelovanja v anketnem vprašalniku ZNAJDI SE akademije.

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so vabilo prejeli na elektronski naslov s strani ZNAJDI SE akademije in izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so starejši od 18 let,
- so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

Zaposleni v imenu organizatorja igre ne smejo sodelovati v nagradni igri. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s pravilnikom nagradne igre.

3. Način sodelovanja
Uporabnik spletne strani, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov, podjetje (samostojni podjetnik, d.o.o. ali drugo).

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje enkrat.

Žreb prejemnika nagrade deluje po principu naključja - naključni zmagovalec po izboru programa Comment picker. Pogoji za izbor so navedeni zgoraj.
Po zaključku nagradne igre bo organizator do 10. v mesecu pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje bo potekalo 10 dan po koncu meseca na sedežu organizatorja s pomočjo programa: https://commentpicker.com/random-name-picker.php.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Nagrade in prevzem nagrade
Organizator bo podelil nagrado. Nagrajenec bo o nagradi obveščen na elektronski naslov, rezultate žreba pa bo organizator objavil tudi na svoji spletni strani. Izžrebanemu nagrada ne pripada v naslednjih primerih:
- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (oddani lažni podatki),
- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
- organizatorju ne posreduje podatkov o načinu prevzema oz. naslovu, kamor se nagrada odpošlje.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletni stranihttps://www.znajdise.net, Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.
Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5. Odgovornosti organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- nedelovanje strežnikov ali storitev, ki jih uporablja v času nagradne igre,
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

6. Plačilo dohodnine
Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

7. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v nadaljevanju poda tudi izjavo v zvezi z varovanjem osebnih podatkov.

8. Končne določbe
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z spletni strani https://www.znajdise.net. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov:info@znajdise.net. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Krškem.

ZNAJDI SE ekipa, Zavod Znajdi se, 3.1.2021
Z izpolnitvijo anketnega vprašalnika in oddajo obrazca dajem priglasitev za obdelavo osebnih in poslovnih podatkov za namene interne uporabe ZNAJDI SE akademije (Zavod Znajdi se) ter za namene kumulativne obdelave za raziskovalne namene. Obdelava za raziskovalne namene poteka anonimno in se iz podatkov predhodno odstrani kakršnekoli identifikacijske podatke osebe ter poslovnega subjekta.
Vsi odgovori so strogo zaupne narave in ne bodo dalje posredovani nikomu izven naše orgainizacije. Podatki bodo po pridobitvi tudi kriptirani in shranjeni na varen način (razstavljeni), brez možnosti ugotavljanja izvora ali povezovanja odgovorov z identifikacijskimi podatki.