Plače in prispevki

  • Zaposleni se pogosto sprašujejo, zakaj morajo doplačati dohodnino. A v računovodstvu oziroma kadrovski službi ne znajo izračunati prave akontacije?

     

     
     
  • Podjetniki, podjetja in drugi morajo državi mesečno plačevati različne davke in prispevke. Odvisno od oblike »posla« in tudi zavarovalne podlage se vrsta, višina in tudi število teh obveznosti razlikuje. Pri samostojnih podjetnikih so tako običajno 4 vrste prispevkov za socialno varnost in akontacija dohodnine ter pri zavezancih še DDV.