opravljanje dejavnosti

  • Video prispevek o tem, kaj je popoldanski SP in kaj so glavne značilnosti. Obdelane so vse glavne teme popodanskega SP - kratko in jedrnato.