fbpx

Novosti v letu 2017 in vpliv na optimiziranje financ

Vsako poslovno leto prinaša za podjetnike novosti – najsi bodo s strani države ali pa poslovnega okolja. Prve smo dolžni upoštevati, pri drugih pa je odvisno od tega, kako napredni smo in kako želimo organizirati in optimizirati svoje poslovanje. 
Kaj je torej novega in kako na podlagi tega optimizirati finance in poslovanje? 
 
 
Novost #1
 
Država uvaja zelo visoke obrestne mere za pretekli davčni dolg. Če so davčne obveznosti za nazaj neizpolnjene (zaradi kakršnegakoli razloga – npr. zamud pri plačilu, ugotovljene kršitve pri inšpekcijskem nadzoru…) – se po novem uporabljajo 7 % obrestna mera, če pa se »skesate« in sami priznate krivdo – pa 5 %.  
Nekateri izračuni kažejo, da je lahko višina obresti, za dolg iz npr. leta 2013 – tudi 13 X višja! 
Pri tem FURS pojasnjuje, da določila veljajo tudi za pretekli davčni dolg. 
 
Če smo natančni – bodo obstajale 4 vrste obrestne mere:  
 
1)   za odloženo ali obročno plačilo davka – 2 %,
2)   ob predložitvah davčnih obračunov po preteku roka in ob samoprijavi – 3 %,
3)   ob inšpekcijskem nadzoru, kjer si sami podamo popravek – 5 %,
4)   z odločbo davčnega organa – 7 % obrestna mera. 
 
Naš nasvet: posvetiti veliko pozornosti pravočasnemu urejanju računovodskih zadev, pripravi davčnih obračunov in plačilu davčnih obveznosti. Če do sedaj stroški od obresti niso igrali pomembne vloge – bodo od sedaj dalje še kako nezanemarljivi! Na ta način bomo podjetniki veliko naredili za optimiziranje financ. 
 
Novost #2 
 

če plačo obračunamo do 18. v mesecu, bomo po novem imeli čas za plačilo davkov in prispevkov do 23.

Od 1.1.2017 bo možen 5-dnevni zamik pri plačilu davkov in prispevkov. Torej, če plačo obračunamo do 18. v mesecu, bomo po novem imeli čas za plačilo do 23. Enako velja za prispevke za samozaposlene. Po novem bomo lahko prispevke plačali do 20. v mesecu. 
Novost pri prispevkih je tudi to, da bodo v eDavkih prispevki prej izpolnjeni, kar bo izboljšalo usklajenost davčnih in računovodskih evidenc. Država je pri tem zasledovala cilj optimizacije in prihrankov, vendar naj opozorimo, da je še vedno potrebno davčni obračun preveriti, ročno vnašati kakršnekoli posebnosti (bolniške, nege…), potrditi, plačilne naloge izpolniti (vnesti v eDavke), vse zadeve pa tudi poknjižiti v računovodske knjige. Morda 2 minuti manj dela za računovodje, bistvenih prihrankov pa pri tem ni. 
 
Novost #3 
 
Izplačilo 13. plače bo nekoliko bolj ugodno – o tem smo pisali v članku Božičnice in 13. plače. Naj poudarimo – to bo prav prišlo šele za božičnice konec leta 2017. 
 
 
Novost #4
 
Viša se davek od dohodka pravnih oseb – iz sedanjih 17 % na novih 19 %.
 
Novost #5
 
Spreminja se davčna lestvica – ugodneje bo za tiste z bruto plačo nekje nad 2.500 €. 
Hkrati se dviguje prag za splošno olajšavo za 300€, kar pomeni, da bodo osebe z minimalno plačo manj občutljive za nekaj € dodatkov, ki so jih do sedaj lahko tudi pahnile v višji razred in s tem znižale neto plačo. 
 
 
 
 

AVTOR: Robert Dvoršek

O avtorju:

Robert Dvoršek je podjetnik, računovodja, podjetniški in finančni svetovalec. Je lastnik in direktor uspešnega podjetja Agencija Znajdi se d.o.o., ustanovitelj in direktor Zavoda Znajdi se, samostojni podjetnik, predsednik več društev in združenj. V poslovnem svetu ima obilo izkušenj - 10 let dela v računovodstvu, 8 let vodenja samostojnega računovodskega servisa, vrsto let pa se ukvarja z davčnim in finančnim svetovanjem.
S podjetništvom in lastno poslovno kariero je pričel leta 2007 z ustanovitvijo zasebnega zavoda, nadaljeval z razvojem računovodskega servisa kot samostojni podjetnik, kasneje pa kot d.o.o.. Pred vstopom v poslovni svet je že več kot 10 let aktivno deloval v vodstvih različnih organizacij, društev in klubov. Poleg predsedovanje več društvom in aktivnosti v lokalnih in nacionalnih organizacijah ima za seboj tudi izvedbo in vodenje več kot 50 večjih in manjših projektov, predvsem iz področja podjetništva in mladinskega dela. Poleg univerzitetne izobrazbe ima opravljena različna neformalna izobraževanja - Marketing za podjetnike, računovodski tečaji in seminarje, izobraževanje za menedžerje v mladinskih organizacijah, pred tem pa še večletni inštruktorski tečaj Zveze tabornikov Sloveni in druga izobraževanja iz področja projektnega in timskega dela.
 
Tags :