fbpx

Regres 2020

Že več let velja, da je regres za letni dopust manj obremenjen z davki in prispevki. Tako imajo torej zaposleni več od takega dohodka. Vendar pa obstajajo določene omejitve oziroma pravila. Minimalni regres, ki ga je dolžan delodajalec izplačati je še vedno določen na ravni minimalne plače v Republiki Sloveniji, to je trenutno 940,58€ za polni delovnik celo leto. Delodajalci so dolžni regres izplačati do 30.6. Praviloma mora biti izplačan vsem zaposlenim enak regres oziroma pod enakimi pogoji.

 
 

 

Regres 2020

Že več let velja, da je regres za letni dopust manj obremenjen z davki in prispevki. Tako imajo torej zaposleni več od takega dohodka. Vendar pa obstajajo določene omejitve oziroma pravila.

  
Višina in obdavčitev
- minimalni regres, ki ga je dolžan delodajalec izplačati je še vedno določen na ravni minimalne plače v RS. To je trenutno 940,58€ za polni delovnik celo leto,
- od tega bo torej VSE prejel delavec ("bruto = neto"),
- v primeru višjega kot je minimalno določen regres, pa bo prav tako do višine dobrih 1.900€ regres brez davkov in prispevkov, torej znesek v celoti prejel delavec. 
 
Ostale pomembne informacije:
- Delodajalci so dolžni regres izplačati do 30.6., razen v primeru dokazljivih likvidnostnih težav,
- Izjemoma lahko torej regres izplačajo do konca oktobra. 
- V primeru zaposlitve za manj kot polno leto, ali pa skrajšanega delovnika, pripada zaposlenim sorazmerni del regresa, 
- Pravica do regresa pride s pravico do dopusta, torej takoj ob zaposlitvi,
- Izplačilo regresa mora biti izplačano na osebni račun, praviloma ni dovoljeno kompenzirati z dobroimetjem, boni, izdelki itd. 
 
Ostala pravila:
- zaposlenim, ki se izteče pogodba med letom, se praviloma izplača regres ali do 30.6., če pa se zaposlijo KASNEJE kot junija, pa je praksa inšpektorjev nekoliko nepričakovana – kajti za izplačali naj bi regres že kar s prvo plačo,
- Praviloma mora biti izplačan vsem zaposlenim enak regres oziroma pod enakimi pogoji. Če so višine predvidene različne – mora to biti pred izplačilom opredeljeno v internih aktih podjetja z jasnimi in nediskriminatornimi pravili. 
 
Izplačilo regresa za letni dopust je del pravic delavcev, zato je pomembno, da podjetnik pri tem dosledno upošteva zakonodajo in pravila ter tudi navodila strokovnjakov. Lastna interpretacija in izplačevanje brez preverbe ali je pravilno, lahko vodi do težav z inšpekcijami itd. 
 
 
Avtor: Robert Dvoršek

O avtorju:

Robert Dvoršek je podjetnik, računovodja, podjetniški in finančni svetovalec. Je lastnik in direktor uspešnega podjetja Agencija Znajdi se d.o.o., ustanovitelj in direktor Zavoda Znajdi se, samostojni podjetnik, predsednik več društev in združenj. V poslovnem svetu ima obilo izkušenj - 15 let dela v računovodstvu, 13 let vodenja samostojnega računovodskega servisa, vrsto let pa se ukvarja z davčnim in finančnim svetovanjem.
S podjetništvom in lastno poslovno kariero je pričel leta 2007 z ustanovitvijo zasebnega zavoda, nadaljeval z razvojem računovodskega servisa kot samostojni podjetnik, kasneje pa kot d.o.o.. Pred vstopom v poslovni svet je že več kot 10 let aktivno deloval v vodstvih različnih organizacij, društev in klubov. Poleg univerzitetne izobrazbe ima opravljena različna neformalna izobraževanja in za seboj vodenje več kot 100 projektov.
 
Vir slike iz naslovnice: Photo by Unsplash
Tags :