fbpx

Službeni avto in boniteta

Službena vozila za zasebno uporabo in boniteta je nekaj, o čem se mnogi podjetnik sprašujejo in razmišljajo. Kako mora torej podjetje upoštevati uporabo osebnega vozila za privatne namene? 

 

 

Vozilo za zasebne namene pomeni boniteto

Če delodajalec zagotovi svojemu delojemalcu osebno motorno vozilo za privatne namene, se ne glede na to koliko se dejansko uporabo vozila za privatne namene in ne glede na način, kako je delodajalec pridobil vozilo, v davčno osnovo delojemalca všteva 1,5% nabavne vrednosti vozila mesečno, za vsak začeti mesec uporabe vozila. Ta osnova se z leti niža (več o tem spodaj)

Nabavna vrednost ni enaka vrednosti novega avtomobila, ampak znesek, ki ga je podjetje plačalo za nakup tega avtomobila, vključno z DDV. Toliko, ne se zameša z zneskom, ki ga kot nabavno vrednost upoštevajo npr. zavarovalnice.

Pri nabavni vrednosti vozila, ki se upošteva pri izračunu davčne osnove, se vrednostg v drugem letu zniža za 15% in v naslednjih letih do vključno četrtega leta še vsako leto za 15%, v petem letu se zniža še za 10% in v naslednjih letih do vključno osmega leta še vsako leto za 10%, v vseh naslednjih letih je enaka 10%. 
 
Če delojemalec mesečno prevozi manj kot 500 km za privatne namene (v kar šteje tudi prevoz na delo), se nabavna vrednost, ugotovljena na način določen v prejšnjem stavku, zmanjša za 50%. Če delodajalec zagotovi gorivo za privatno uporabo vozila, se davčna osnova mesečno poveča za 25%.
 
 

Povračilo za prevoz na delo zaposlenemu

 
Delavcu pripadajo povračila za prevoz na delo samo, če delodajalec ne krije stroškov goriva. Če gorivo plača firma, potem neobdavčeno povračilo prevoza na dela odpade. 
 
Kot pravi določba sedmega odstavka 3.člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08) se v primeru, če ima delojemalec uporablja službeno vozilo za privatne namene in mu delodajalec za tako uporabo službenega vozila zagotovi tudi gorivo, povračilo stroškov za prevoz na delo všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
 

Vodenje evidence prevoženih kilometrov

Službene poti seveda morajo imeti ustrezno evidenco (potni nalogi, obračuni potnih stroškov). 
 
Če podjetje NE KRIJE stroškov bencina, potem je potrebno voditi tudi evidenco oz. razdelek zasebnih-službenih poti (slednje dokazljivo po potnih nalogih itd.). Le na ta način je namreč možna davčna razmejitev. 
 
 
Primer izračuna
Če vzamemo nekoga s povprečno plačo (cca. 1.500€ bruto) in upoštevajoč, da stroške bencina krije podjetje in oseba ne prevozi več kot 500 km v zasebne namene. 
 
- za nov avto, vreden cca. 35.000€, bo vas in podjetje (skupaj) to mesečno stalo dodatnih 194€, vaša neto plača pa bo nižja za 142€
- 3 let star avto, ki je stal 15.000€, bo vas in podjetje (skupaj) to mesečno stalo dodatnih 62€, vaša neto plača pa bo nižja za 46€
 
Pri tem seveda govorimo zgolj o preračunih plače-bruto/neto z upoštevanjem bonitete - ne pa o stroških nakupa in drugih povezanih stroških avtomobila. 
 
 
Za več informacij in strokovni nasvet, pa vas vabimo, da obiščite našo spletno stran naše Agencije.
 
Avtor: Robert Dvoršek, dipl. ekon. (UN)
 

O avtorju:

Robert Dvoršek je podjetnik, računovodja, podjetniški in finančni svetovalec. Je lastnik in direktor uspešnega podjetja Agencija Znajdi se d.o.o., ustanovitelj in direktor Zavoda Znajdi se, samostojni podjetnik, predsednik več društev in združenj. V poslovnem svetu ima obilo izkušenj - 10 let dela v računovodstvu, 8 let vodenja samostojnega računovodskega servisa, vrsto let pa se ukvarja z davčnim in finančnim svetovanjem.
S podjetništvom in lastno poslovno kariero je pričel leta 2007 z ustanovitvijo zasebnega zavoda, nadaljeval z razvojem računovodskega servisa kot samostojni podjetnik, kasneje pa kot d.o.o.. Pred vstopom v poslovni svet je že več kot 10 let aktivno deloval v vodstvih različnih organizacij, društev in klubov. Poleg predsedovanje več društvom in aktivnosti v lokalnih in nacionalnih organizacijah ima za seboj tudi izvedbo in vodenje več kot 50 večjih in manjših projektov, predvsem iz področja podjetništva in mladinskega dela. Poleg univerzitetne izobrazbe ima opravljena različna neformalna izobraževanja - Marketing za podjetnike, računovodski tečaji in seminarje, izobraževanje za menedžerje v mladinskih organizacijah, pred tem pa še večletni inštruktorski tečaj Zveze tabornikov Sloveni in druga izobraževanja iz področja projektnega in timskega dela.
Tags :