fbpx

Dnevnice na službeni poti

Če je delavec napoten na službeno pot, mu za čas, ko je na tej poti, pripadajo določena povračila. Poleg stroškov kilometrine (0,37€ na km) in povračil ostalih stroškov (parkirnine, cestnine…), mu pripadajo tudi dnevnice
 
Pri tem pa nastajajo določene nejasnosti oz. različne interpretacije. 
 
 
V osnovi je tako: 
 
Če je zaposleni napoten na delo izven sedeža delodajalca (t.j. službena pot, teren…) in če se NE VRNE na sedež, potem mu pripada dnevnica. Če je službena pot po Sloveniji*, je dnevnica za 6-8 ur 7,45 €; 10,68 € za 8-12 ur in 21,39 € za 12-24 ur.
 
Če je delavec napoten v tujino, mu prav tako pripada dnevnica, če se ne vrne na sedež podjetja. Dnevnice v tujini se razlikujejo, glede na državo. Polne (nad 14 ur) so najpogosteje 32 € ali 44 €. Glej članek : Dnevnice tujina - po državah.
 
Če je delavec na službeni poti dlje časa, mu pripada dnevnica za vsak dan (torej, če je 1 mesec, 30 oz. 31 dni), za toliko časa, kot je (glede na služben nalog) napoten na službeno pot.
 
Službena pot ne more trajati dlje kot 3 mesece. V kolikor delo v tujini traja dlje kot 3 mesece, mora biti to delo opredeljeno kot napotitev na delo v tujino. 
 

Če je službena pot po Sloveniji*, je dnevnica za 6-8 ur 7,45 €.

Pri upoštevanju višine dnevnice je potrebno upoštevati tako uredbo vlade RS o neobdavčeni višini povračil, kot aktualno zakonodajo, pri čemer vam lahko svetuje vaše računovodstvo. Tako kot pri ostalih delovno-pravnih zadevah, so tudi na tem področju stvari določene s kolektivnimi pogodbami
Če je za določeno dejavnost v kolektivni pogodbi predpisana višina povračil, se mora delodajalec tega držati in ne more izplačevati zneskov manjših, kot jih določa zakon, uredba oz. kolektivna pogodba. 
Na to nakazuje tudi sodba Vrhovnega sodišča VIII Ips 11/2009 z dne 10.5.2010, kjer je razsodilo, da delavcu (sicer šoferju) pripadajo povračila, glede na zakon oziroma kolektivno pogodbo. 
 
Še nekaj uporabnih podatkov: 
 
Kilometrina: 
Prevoz na delo: 0,18 € na kilometer.
Službena pot : 0,37 € .
Prehrana na dan: 6,12 € oz. glede na kolektivno pogodbo.
 
*SLOVENIJA - Dnevnice
 
  Nad 6 do 8 ur Nad 8 do 12 ur Nad 12 do 24 ur
Brez zajtrka 7,45 EUR 10,68 EUR 21,39 EUR
Če prenočišče vključuje zajtrk /

-15%

9,08 EUR

-10%
19,251 EUR
 
VIRI: 
 
 
 
 
 
 
SLIKA:
 
 
 
Tags :