fbpx

Problemi pri plačevanju davkov in prispevkov

Podjetniki, podjetja in drugi morajo državi mesečno plačevati različne davke in prispevke. Odvisno od oblike »posla« in tudi zavarovalne podlage se vrsta, višina in tudi število teh obveznosti razlikuje. Pri samostojnih podjetnikih so tako običajno 4 vrste prispevkov za socialno varnost in akontacija dohodnine ter pri zavezancih še DDV. 

 

Se pa lahko zgodi, da je teh plačil tudi več,  če ima npr. podjetnik še koga zaposlenega, morda mu pri delu pomaga družinski član, ali pa ima morda občasno koga najame preko podjemne pogodbe. Tako se hitro zgodi, da ima podjetnik za plačati 10 ali več vrst davkov in prispevkov na mesec, praktično vsako nakazilo zahteva točen znesek, svoj TRR in sklic.

Ker je s tem povezano tudi kar nekaj dela, stroškov in živcev, obstaja sicer poenostavitev – plačilo na enotni podračun in z enim sklicem – vendar tudi to ni čisto. Zadeve se hitro zakomplicirajo predvsem takrat, ko je res teh obveznosti več, ne samo 4-5 na mesec. Problem pa ni samo na strani zavezanca, temveč tudi na strani obdelave s strani FURS, njihovega knjigovodstva in sistema eDavki.

Problemi se (lahko) začnejo na strani zavezanca – namreč, kakšno zamujeno ali pozabljeno plačilo – izmed vse te množice nakazil se hitro zgodi – in že je lahko t.i. Davčna kartica neusklajena.

Davčna kartica je nekakšna združena evidenca vseh obveznosti, ki jih ima zavezanec do države (vsaj do glavnih »pobiralcev« dajatev), zavezanec pa ima do nje vpogled preko sistema eDavki. V njej se dokaj ažurno prikazujejo vse zapadle oziroma obračunane obveznosti za davke in prispevke ter druge dajatve (na primer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki se ga plačuje občinam). Poleg tega so tam razvidna tudi vsa plačila obveznosti s strani zavezanca.

Poleg obveznosti in poplačil pa se v okviru davčne kartice izvajajo tudi druge knjižbe.

Razlogi za komplikacij pri davkih in prispevkih:

  • Interni poboti
  • Obračun obresti

V primeru, da ima podjetje ali podjetnik na različnih kontih preplačila ali pa dolg, se izvede avtomatski interni pobot. Konto na davčni kartici pomeni določeno »kategorijo« obveznosti – tako imamo na primer konto za Prispevke iz naslova zdravstvenega zavarovanja, ločen konto za pokojninske in tudi svoj konto za obveznosti DDV, dohodnine itd.

Ker pa lahko pri poslovanju hitro pride do kakšne zamude plačila, se v teh primerih tudi takoj in avtomatsko obračunajo zamudne obresti.

Tako si lahko predstavljamo, da je na davčni kartici kar pestro dogajanje  z vsemi različnimi konti (kategorijami), obračunanimi obveznostmi, prejetimi plačili, krajšimi in daljšimi zamudami, nato obračunanimi obveznostmi ter avtomatičnimi internimi poboti med konti. Torej je davčna kartica vse prej kot jasna in eksaktna evidenca obračuna in plačila obveznosti.

Davčna kartica je lahko kar obsežna

 To pomeni tudi nekaj STO knjižb na leto. Na sliki je prikazan del prve od devetih strani davčne kartice - in to samo za del leta. To pa ni več mačji kašelj!

To je tudi glavni razlog za težavo pri »enotnem« plačilu. Razen pri minimalnem poslovanju, bo namreč skoraj gotovo prišlo do razhajanj, pobotov in ne tako zelo »čistega« stanja. Podjetnikom se je tudi že zgodilo, da so iznenada prejeli davčno izvršbo, kljub rednemu poplačilu vseh obveznosti.

Takoj je izjemno pomembno redno spremljanje davčne kartice, usklajenost s podjetnikovim knjigovodstvom in uskladitev oziroma poplačilo morebitnih razhajanj. Kvalitetno računovodstvo tako vrši redno kontrolo nad temi zadevami in tudi pomaga »dešifrirati« podjetniku, ko pride in zakaj pride do neusklajenosti.

 

Naslovna slika: MaxPixel.net

O avtorju:

Robert Dvoršek je podjetnik, računovodja, podjetniški in finančni svetovalec. Je lastnik in direktor uspešnega podjetja Agencija Znajdi se d.o.o., ustanovitelj in direktor Zavoda Znajdi se, samostojni podjetnik, predsednik več društev in združenj. V poslovnem svetu ima obilo izkušenj - 14 let dela v računovodstvu, 12 let vodenja samostojnega računovodskega servisa, vrsto let pa se ukvarja z davčnim in finančnim svetovanjem.
S podjetništvom in lastno poslovno kariero je pričel leta 2007 z ustanovitvijo zasebnega zavoda, nadaljeval z razvojem računovodskega servisa kot samostojni podjetnik, kasneje pa kot d.o.o.. Pred vstopom v poslovni svet je že več kot 10 let aktivno deloval v vodstvih različnih organizacij, društev in klubov. Poleg univerzitetne izobrazbe ima opravljena različna neformalna izobraževanja in za seboj vodenje več kot 100 projektov.
Tags :