Povezovanje mladih podjetnikov v Občini Krško

Vedno, ko se oseba loti podjetništva se pogosto sooča z različnimi nejasnostmi, išče odgovore in rešitve, potrebuje različne usluge, storitve itd.  Takšnim situacijam so še posebej izpostavljeni mladi, ki so najverjetneje šele na začetku svoje poslovne poti in to pomeni tudi, da še nimajo (v celoti) izoblikovane socialne mreže – torej vez in poznanstev, s katero bi si pomagali pri premagovanju teh izzivov. 
 
V poslovnem svetu sicer obstajajo organizacije in institucije, ki naj bi bile v pomoč podjetnikom (gospodarska zbornica, obrtna zbornica, podjetniški centri, podjetniška združenja idr.), vendar je mladim podjetnikom pogosto nelagodno pristopiti do teh zadev. Morda je razlog v starostni razliki, morda v neinformiranosti – je pa rezultat to, da mladi podjetniki redko koristijo tovrstne rešitve. 
 
Zato je zelo pomembno, da se v lokalnem okolju vzpostavi nek neformalna in mladim privlačna oblika povezovanja, s katero bi spodbudili mreženje med mladimi podjetniki. Na ta način bodo mladi s sovrstniki pridobili marsikatero rešitev in uslugo, delili bodo svoje izkušnje, prišlo bo do izmenjave znanja in dobrih praks. 
 
Pri takšnem povezovanju mora biti po mojem mnenju poudarek na tem, da je druženje neformalno, zabavno, inovativno in atraktivno. Zelo dober način za privabljanje je tudi preko poznanstev – da tisti, ki že sodelujejo v udruženju, privabijo še druge in na ta jih vpeljejo v sodelovanje. 
 
Tudi komunikacija in obveščanje mora biti mladim primerno – pri tem seveda ne gre brez socialnih omrežij, objav na internetu, objav v klepetalnicah, uporaba RRS, itd. Vendar pa je pri tovrstni komunikaciji pomembno ohranjati oz. vzdrževati tudi nivo in vsebino objav. Če objave niso moderirane se hitro lahko začne dogajati odkrita ali prikrita promocija, blatenje s strani konkurentov ali drugih organizacij/subjektov. 
Mreženje in povezovanje sta torej pomembna za podjetnike, še posebej za mlade z manj razvito socialno mrežo – načini za spodbujanje povezovanja pa morajo biti mladim primerni in dostopni.