fbpx

Partnerstva ob odprtju firme

 Ko se lotiš biznisa, je lahko tudi tako, da sta pri tem dva ali pa vas je več, ki imate skupaj namen realizirati poslovno idejo. Poslovna partnerstva so lahko odličen način, kako s skupnimi močmi doseči nekaj več, kajti več glav-več ve, hkrati si razdeliti naloge, obremenitve in tudi finančni vložek. Včasih se lahko partnerji odlično dopolnjujejo, se podpirajo, tudi kakšno težko odločitev je včasih lažje sprejeti, če se ti ni treba odločati sam.  

 

Partnerstva ob odpiranju firme

Ko se lotiš biznisa, je lahko tudi tako, da sta pri tem dva ali pa vas je več, ki imate skupaj namen realizirati poslovno idejo. Poslovna partnerstva so lahko odličen način, kako s skupnimi močmi doseči nekaj več, kajti več glav-več ve, hkrati si razdeliti naloge, obremenitve in tudi finančni vložek. Ima pa to, da v zadevi nisi sam in je treba firmo deliti z nekom, tudi manj pozitivne plati. Vsekakor se partnerji srečajo z izzivi in na to moraš biti pripravljen. 
 
Pravila in dogovori
 
Najpomembneje je, da si že od začetka postavite jasna pravila. Kot pravijo - čisti računi, dobri prijatelji. To na začetku pomeni, da se odnosi in razmerja med partnerji jasno opredelijo. Pri tem je seveda najprej potrebno dati karte na mizo in se iskreno pogovoriti, kaj si kdo želi, predstavlja, na kakšen način je pripravljen sodelovati in do kakšne mere. Od tega bo namreč odvisna izbira pravno-organizacijske oblike - torej, ali bo firma d.o.o., kaj drugega, kakšni bodo deleži, kakšne bodo vloge, kdo bo poslovodja, vas bo več... 
 
Partnerska pogodba
 
Naslednji pomemben vidik je, da se o čim več zadevah res dogovorite, če je treba tudi pisno. Ko bo šlo kaj narobe, bo seveda štelo, tisto, kar je napisano in pravilno formalno zavedeno. 
Začne se že s tem, da se primerno podpiše partnerska pogodba o ustanovitvi. Vsekakor ne priporočam, da enostavno vzameš nek “mušter” iz interneta, vpišeš imena in priimke in akcija. To bo namreč najbolj temeljni dokument firme in bo začrtal veliko zadev za nadaljnje odločitve in nadaljnje dokumente. 
 
Tri smernice za brezhibno delovanje firme
 
Že na začetku je dobro tudi jasno opredeliti nekaj vidikov: 
- kako se sprejemajo najpomembnejše odločitve (ta je še najbolj logičen na začetku),
- kako ravnati v primeru, če boste potrebovali dodatna sredstva, dodatne vložke,
- kakšne so pravice in dolžnosti ob izstopu partnerjev. 
 
Prvi vidik se ne nanaša toliko na operativne odločitve o poslovanju, to je že bolj stvar konkretnega vodenja firme. Bolj imam tu v mislih vidik tistih najbolj temeljnih oziroma najbolj kritičnih odločitev, do katerih lahko pride v firmi. Gre za vidike o večjem zadolževanju, o morebitnih spojitvah z drugimi podjetji, o odkupih podjetij, o prodaji te firme itd. Ko začneš s poslom si morda težko predstavljaš, kaj vse te čaka - zato je vsaj na te glavne odločitve dobro imeti dorečena neka načela ali pa pravila. Veliko razhodov poslovnih partnerjev se zgodi ravno zato, ker se ne znajo odločati. 
 
Naslednji vidik je pridobivanje dodatnih sredstev. Verjetno je tvoj, in od ostalih, cilj, da zaštartate en uspešen biznis. Vendar uspeh, razvoj posla in rast podjetja so pogosto povezani tudi s potrebo po dodatnih sredstvih. Tako je že v naprej dobro predvideti, kaj so za posameznika sprejemljivi načini za pridobivanje dodatnih sredstev. Vam je OK, da se vam kasneje pridruži še dodaten partner z večjim vložkom - to bo pomenilo, da se bo vsakemu od vas zmanjšal lastniški delež. Ali pa se morda ne želite zavezati k ne vem kakšnim dodatnim vložkom v firmo, če bo slednja potrebovala denar za to, da bo npr. kratko ali srednje ročno plačilno sposobna? Si pripravljen poleg začetnega vložka kasneje dodati še nekaj tisoč ali deset tisoč eurov? Kako se vam sliši možnost izdaje delnic? Kaj pa zastavitev osebnega premoženja kot zavarovanje za morebiten kredit za nakup poslovnih prostorov? 
 
Potem pa je tu še vidik izstopa partnerja iz firme. Tudi to je ena tistih “čisti računi-dobri prijatelji” zadev. Naj bo pri tem osnovno vodilo to, da biznis je biznis. Seveda, ko se posla lotevate z nekom bližnjim, prijateljem, družinskim članom - je pravzaprav nemogoče postaviti striktno mejo. Podjetništvo je namreč takšna zadeva, ki te bo na polno okupirala, pogosto bo vplivala na več vidikov zasebnega življenja... če pa se posla lotiš s prijateljem, osebnim partnerjem ali pa družinskim članom, pa bo vse to krat dva ali tri. 
Kar lahko pri tem narediš je, da si že v naprej rečeš, da je posel res pač posel - in da se posameznikove odločitve pri tem čim bolj objektivno spoštujejo. Predvsem je treba vedeti, da se skozi leta lahko interesi spremenijo, v končni fazi, tudi ljudje se spreminjamo. In to bo vplivalo tudi na firmo in na posameznikov odnos do nje. Tako je treba stališča nekoga do firme jemati res neosebno, kot rečeno - posel je posel. 
Da lahko stvari jemlješ neosebno, se že takoj na začetku s partnerji pomenite, na kakšen način se lahko kdorkoli umakne iz firme, kako naj ostali to sprejmejo. Priznajte si, da je to možno, da se nekdo premisli. Pogovorite se, kakšen je primeren način, da kdorkoli to sporoči drugim, že v naprej premislite tako o prednostih kot o slabostih takšnega scenarija. Potem pa se dogovorite tudi, kaj bo to pomenilo v finančnem smislu - kako razdeliti morebitno premoženje, ali se odhajajočega partnerja izplača, na kakšen način, v kakšnem deležu. 
 
Zapomni si
 
Za zakonsko razmerje pravijo “v dobrem in slabem” - to še kako drži tudi za poslovne partnerje. Tako za firmo kot za vaš osebni odnos s partnerji bodo namreč prišli dobri in slabi časi. Ko bo posel cvetel bo dilema, kako pravično to, kar ste ustvarili, tudi deliti. Po drugi strani pa je potrebno razmisliti kaj in kako, ko bo nasprotna situacija, saj boste vsi skupaj izpostavljeni morebitnim pritiskom in stresu. Zato je pomembno ohraniti zdrav razum oziroma z njim že takoj na začetku vstopiti v skupno poslovno pot in zadeve dobro premisliti, dati karte na mizo in se tudi dogovoriti.
 
Avtor: Robert Dvoršek

O avtorju:

Robert Dvoršek je podjetnik, računovodja, podjetniški in finančni svetovalec. Je lastnik in direktor uspešnega podjetja Agencija Znajdi se d.o.o., ustanovitelj in direktor Zavoda Znajdi se, samostojni podjetnik, predsednik več društev in združenj. V poslovnem svetu ima obilo izkušenj - 15 let dela v računovodstvu, 13 let vodenja samostojnega računovodskega servisa, vrsto let pa se ukvarja z davčnim in finančnim svetovanjem. S podjetništvom in lastno poslovno kariero je pričel leta 2007 z ustanovitvijo zasebnega zavoda, nadaljeval z razvojem računovodskega servisa kot samostojni podjetnik, kasneje pa kot d.o.o.. Pred vstopom v poslovni svet je že več kot 10 let aktivno deloval v vodstvih različnih organizacij, društev in klubov. Poleg univerzitetne izobrazbe ima opravljena različna neformalna izobraževanja in za seboj vodenje več kot 100 projektov. 
 
Vir slike iz naslovnice: Photo by Unsplash
Tags :