fbpx
pravni dokumenti v podjetju

Pravni dokumenti v podjetju

Poslovanje podjetij zahteva sprejetje notranjih aktov za skladno in stabilno delovanje. Določeni akti so obvezni po samih zakonih, medtem ko je priporočljivo, da podjetja sprejmejo še druge za zagotavljanje urejenosti in dobre organizacije poslovanja.

Osnovni pravni dokument - ustanovitveni akt oz. družbena pogodba (obvezen)

Gre za osnovni dokument, s katerim se odpre (registrira) podjetje. Ta dokument je osnova za večino ostalih dokumentov in tudi sprejemaje odločitev lastnikov in poslovodstva.

Statut (pogojno obvezen)

To je dokument, ki je prav tako pomemben saj predvsem bolj natančno določa zadeve zapisane v ustanovitvenem aktu ali družbeni pogodbi. V statutu se tudi podrobneje opredeli, katere vse ostale dokumente in pravilnike bo podjetje imeli.

Izjava o varnosti z oceno tveganja (obvezna)

Vsako podjetje bi moralo imeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, kar določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Ta dokument mora pripraviti strokovnjak na tem področju, saj zagotavlja varno delovno okolje in ščiti tako delodajalca kot zaposlene.

Akt o sistemizaciji delovnih mest (pogojno obvezen)

Akt o sistemizaciji delovnih mest je obvezen le za podjetja z več kot 10 zaposlenimi. V njem so določeni pogoji za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu, dolžnosti zaposlenih in načrtovanje kadrovske politike podjetja.

Pravilnik o računovodstvu (obvezen)

S tem pravilnikom podjetja urejajo razpolaganje z osnovnimi in finančnimi sredstvi ter organizacijo računovodstva.

Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti (neobvezen)

Ta pravilnik ščiti podjetja, ki razvijajo ali uporabljajo zahtevne tehnološke postopke in znanja, pred morebitnimi zlorabami.

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov (pogojno obvezen)

Obvezen je za podjetja z več kot 50 zaposlenimi in za upravljalce osebnih podatkov iz javnega sektorja. Zagotavlja varovanje osebnih podatkov zaposlenih in strank.

Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti, uživanja drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu (pogojno obvezen)

Ta pravilnik določa postopke za preverjanje prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc pri zaposlenih.

Pravilnik o ukrepih delodajalca za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu - mobinga (obvezen za določene zavezance)

Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje trpinčenja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu.

Pravilnik o izvajanju programa promocije zdravja na delovnem mestu (obvezen)

Delodajalec mora načrtovati in izvajati program promocije zdravja na delovnem mestu za zagotavljanje zdravja zaposlenih.

Pravilnik o delovnem času, letnih dopustih, bolezenski in drugih odsotnostih (neobvezen)

S tem pravilnikom se določajo delovni čas, letni dopusti in postopki obveščanja o odsotnosti zaposlenih.

Pravilnik o uporabi službenih vozil (neobvezen) / Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (neobvezen)

Ta pravilnika določata pravice in dolžnosti pri uporabi službenih vozil in mobilnih telefonov.

Pravilnik o nagrajevanju in napredovanju delavcev (neobvezen)

Ta pravilnik motivira zaposlene in pomaga pri učinkovitem vodenju kadrovske politike.

Dobro pripravljeni dokumeni so osnova urejena poslovanja, sploh ko se podjetje razvija. Pogosto so tudi pomembna oporna točka v primeru kakšnih sodnih in drugih postopkov, zato je zares pomembna kvaliteta in pravilna priprava teh dokumentov.

Sankcije za neupoštevanje internih aktov segajo od 2.000 do 40.000 evrov za delodajalca in od 500 do 4.000 evrov za odgovorne osebe v podjetju.

Kar pa je pomembno, da to pripravi usposobljen strokovnjak. Pravo in priprava pravnih dokumentov NISO stroka in tudi ne odgovornost računovodje. Na to temo bo potekal tudi računovodskih zajtrk v četrtek 9.5.2024 v Ljubljani.

 

Avtor: Robert Dvoršek, dipl.ekon (UN), računovodja in svetovalec

 

Vir slike iz naslovnice: Photo by CANVA

Tags :