fbpx

Promocije blogerjev in influenserjev

Pri promocija izdelkov se pogosto zgodi, da izdelek, ki ga nekdo promovira, na primer prikazuje kako se uporablja, to blago pa na koncu ostane promotorju. Pri taki vzajemni koristnosti pa je potrebno upoštevati tudi računovodski oziroma davčni vidik – kajti če promotorju izdelek ostane, tu ne gre za brezplačno prejem oziroma darilo, temveč za plačilo v naravi.  

 

 

Dilema glede računovodske in davčne obravnave takega sodelovanja je lahko na obeh straneh:

- pri podjetju, ki želi promovirati izdelek,

- pri promotorju (blogerju, influenserju).

Obravnava pri podjetju, ki želi promovirati izdelek

Podjetje, ki promovira, mora upravičiti takšno izdajo blaga, kajti gre za poslovni dogodek, ki ga je potrebno materialno primerno evidentirati (na primer se zmanjša zaloga), in tudi pravilno uvrstiti med odhodke oziroma obravnavati iz davčnega vidika.

Ker v osnovi tovrstni odhodki niso direktno našteti kot davčno nepriznani, je potrebno zanje ugotoviti (in znati utemeljiti oziroma dokazati), ali so potrebni za pridobitev prihodkov – kar pomeni, da so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in so posledica opravljanja dejavnosti, nimajo značaja privatnosti in so skladni z običajno poslovno prakso. Pri tem lahko skladno z zakonom davčni organ zadeve presoja tudi v smislu pretekle dejavnosti, drugimi izkušnjami, drugimi dejavnostmi ter dejstvi in okoliščinami. Pri tem se ne sme pozabiti niti na obračun DDV.

Obravnava pri promotorju (blogerju, influenserju)

Po drugi strani mora tudi bloger oziroma infuenser prejete izdelke primerno ovrednotiti in v primeru, da njihov prejem pomeni »kompenzacijo« za storitve – to tudi evidentirati kot prihodek, saj gre za plačilo v naravi.

Potrebujete več ZNANJAINFORMACIJODGOVOROV?

PRIJAVITE SE NA ČAKALNO LISTO

Izpolnite obrazec in obvestili vas bomo TAKOJ, ko bodo razpisane izobraževalne vsebine NA TEMATIKO tega članka.
Image

Kontaktni podatki

Uporaba podatkov

 

V primeru, da za promocijo te osebe uporabljajo tudi dodatne storitve, kot je npr. oglaševanje (npr. Facebook oglaševanje, Google Ads), je potrebno paziti tudi na primeren status DDV zavezanca. Večina običajnih ponudnikov namreč posluje iz EU držav, kar pomeni, da je potrebno postati t.i. atipični zavezanec za DDV. Več o tem smo že pisali v članku poslovanje s tujino.

Konkretne metode in načini, kako to narediti presegajo vsebino tega članka, zato vas vabimo na naša izobraževanja ali pa svetovanje.

Naslovna slika: MaxPixel.net

O avtorju:

Robert Dvoršek, dipl. Ekon. (UN), izkušen računovodja, podjetnik, podjetniški in finančni svetovalec
Tags :