fbpx

Preprečevanje zamud pri plačilu

Od 16.3.2011 je veljaven Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih in s tem tudi posledično spremenjen Zakon o DDV, ki je za zavezance za plačilo DDV uvedel nekatere spremembe!

 

/// Starejši članek - Navedbe v članku ne ustrezajo trenutni ureditvi in zakonodaji. Za dodatne informacije in nasvete se lahko obrnete na nas preko spodnjega "Imate Vprašanje"! ///

 

Ključne novosti novega zakona:
- Odbijanje DDV-ja samo za plačane račune in račune, ki so prijavljeni v  večstrankarski pobot,
- Obvezna prijava neporavnanih računov v večstrankarski pobot pri Ajpesu,
- Plačilo uspelega pobota Ajpesu v višini 0,1% zneska pobotanega računa.

Bistvene novosti so torej, da bo potrebno prejete račune, ki ne bodo poravnani v plačilnem roku obvezno prijaviti v večstranski pobot pri Ajpesu, potem pa se bo s tem potrdilom o seznamu prijavljenih računov lahko odbijal  vstopni DDV. To velja samo za prejete račune (dobavitelji). Torej bo potrebno plačevati račune do roka oziroma prijaviti obveznosti  Ajpesu v obvezni večstranski pobot, sicer sledijo sankcije, če se bo odbijali DDV od računov, ki ne bodo plačani ali prijavljeni v  roku.

Na splošno velja, da je rok za plačilo računov tak kot se ga dogovorita kupec in prodajalec,  vendar,  če ni na računu  naveden, velja 30 dni od dneva prejema računa, sicer teče rok od dobave blaga ali opravljene  storitve. Plačilni rok ne sme biti daljši od 60 dni. Izjemoma je dogovorjeni rok za plačilo lahko tudi daljši od 60 dni, a ne daljši od 120 dni, to mora biti dogovorjeno v pisni obliki (pogodba).

Da  bi se izognili sankcijam in napačnem obračunu ddv-ja bo potrebno resno sodelovanje med vašim računovodskim servisom in vami. Predlagamo, da se  še bolj redno dostavlja bančne izpiske ali kopije položnic, če je plačano na pošti oz. javite račune , ki so plačani v gotovini,  tekoče,  pred vsem pa pred 10. v mesecu, saj je do 15. v mesecu potrebno oddati prijavo v pobot. Prijava v pobot je brezplačna, vendar pa bo v primeru pobotanja terjatve potrebno Ajpesu odvesti 0,1% od zneska računa.

Kot že omenjeno bo prvi večstrankarski pobot izveden 15.4.2011, v njega bo potrebno prijaviti obveznosti, ki zapadejo pred tem datumom in do takrat ne bodo poravnane. Prijavo lahko opravite sami in vašemu servisu dostavite potrdilo ali pa pripravite pooblastilo, z njim pooblastite servis in to opravijo namesto vas.

Menimo, da je najbolj smotrno, da plačujete svoje obveznosti v roku, ki je naveden na računu. S tem se boste izognili dodatnim stroškom (plačilo Ajpesu za pobot in dodaten strošek računovodstva-če se boste odločila, da to za vas opravi vaš servis) in dodatnemu delu (če se boste odločili prijave opravljati sami).
Na koncu pa naj še enkrat poudarimo, da se novosti nanašajo samo na zavezance za plačilo DDV!

Krško, 08.04.2011

Agencija Znajdi se
Tadeja Božič, dipl. ekon.
 

Tags :