fbpx

Ustanovitev s.p.

startPri samostojnem podjetniku v bistvu ne gre ravno za ustanovitev, saj samostojni podjetnik ni neka ločena pravna oseba, temveč gre za fizično osebo, ki opravlja določeno dejavnost.

 

 

(posodobljeno: 10.3.2016)

Posledica tega je, da s.p. uporablja isto davčno številko, kot jo ima njegov nosilec (oseba). Seveda pa dobi pri priglasitvi poslovanja svojo matično številko (pri vpisu v poslovni register).
Samostojni podjetnik za poslovanje odgovarja z vsem svojim premoženjem (za razliko od d.o.o. ko odgovarjamo zgolj z vloženim kapitalom).

Ustanovitev oziroma odprtje s.p.

 

=> Pri ustanovitvi S.P. ja bi lahko govorili o nekaj korakih:

Prijava v poslovni register

Samostojni podjetniki se vpisujejo samo v poslovni register (v sodni register se ne). Pri vpisu boste morali imeti razjasnjeno: datum vpisa v register, izbrano firmo in skrajšano firmo, sedež, osebne podatke nosilca (ime priimek, EMŠO, prebivališče) ter izbrane dejavnosti podjetja – po standardni klasifikaciji dejavnosti.

 

 

zapiski

Nekaj posebnosti:

Navesti boste morali sedež podjetja. Če ste lastnik nepremičnine, lahko seveda to uporabite kot sedež, če je lastnik kdo drug, boste potrebovali pisno izjavo, da lastnik to dovoljuje oz. namero o najemni pogodbi (ker vaša nova firma še ne more podpisati pogodbe). 

Poimenovanje s.p. - firma

Firma pomeni ime podjetja in predstavlja formalno oznako s katero podjetje posluje, sklepa posle in nastopa na trgu. Vsebovati mora vsaj podjetnikovo ime in označbo s.p., ki sta obvezni sestavini, vsebuje naj tudi označbo dejavnosti in pa »poljubno« oz. »fantazijsko« ime.  Pri tem so seveda omejitve, ki se nanašajo predvem na uporabo imen držav, kratic, grba, imena samoupravnih lokalnih skupnosti ipd. Omejitve veljajo tudi na imena, ki bi posnemala druge poslovne subjekte ali blagovne znamke.

Prijava na FURS

Prijavite se lahko na točki VEM ali na izpostavi DURS (ali elektronsko v sistemu EVEM). Prijava mora biti opravljena v 8 dneh po vpisu v poslovni register. Za prijavo potrebujete naslednje podatke:  Davčno številko, Osebni dokument (ime in priimek), Firmo (ime podjetja), skrajšano firmo, ime in priimek ter davčno številko osebe, ki vam vodi poslovne knjige, podatke o morebitnih poslovnih enotah doma in v tujini, podatke o številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov, Številke morebitnih računov v tujini, Podatke o kapitalskih naložbah doma in v tujini ter o morebitni povezanosti oseb (drugih »vaših« firm).

 

Prijava s.p. na ZZZS

Prijavite se na spletnih staneh VEM (vse na enem mestu). Za to boste potrebovali digitalno potrdilo, ki je izdano na vaše ime (vašo davčno številko). Prijavo opravite z M-1 obrazcem.
 

Odprtje transakcijskega računa za s.p.

Ko odpremo firmo moramo odpreti tudi poslovni bančni račun, ki je tudi ločen od osebnega računa. Poslovanje firme bo namreč potekalo preko tega poslovnega računa (prejemanje plačil za izdane račune, plačevanje računov, izplačila plač zaposlenim).
S spremembami v l. 2016 je sicer možno poslovati samo z enim računom (osebnim ali poslovnim), vendar se morate pri tem zavedati še nekaterih posledic. V primeru, da boste uporabljali npr. osebni račun, boste morali računovodstvu vseeno dostavljati podatke o transakcijah - najbolje kar bančne izpiske. Pri tem bo imel računovodja seveda vpogled v vse vaše transakcije, nakupe (tudi tiste, za katere bi morda raje videli, da ne). Poleg tega, v primeru, da ne boste imeli poslovnega računa - v spletnih poslovnih iskalnikih (npr. BIZI) - ne bo razvidna številka vašega TRR, poslovni partnerji vas ne bodo našli, lahko bo tudi slabše prikazana boniteta. 

Če boste imeli samo poslovni račun - bo to ponovno pomenilo, da bo račnovodja imel vpogled v vse transakcije... še več, vse bo moral tudi nekam poknjižiti (vsak tudi najmanjši nakup, transakcijo). To bo pomenilo več njegovega dela in stroškov. 

Enostavnejše odprtje s.p.

Odprtje je v bistvu lahko izjemno enostavno. To je namreč omogočila država s svojimi EVEM točkami. Slednje namreč omogočajo, da lahko vse potrebne zadeve uredimo na enem samem »uradniškem« okencu oz. lahko vse to opravimo kar preko interneta. Potrebujete pa veljavno digitalno potrdilo (certifikat). Postopek lahko še malenkost pospešite z uporabo storitve Moja pošta. S slednjo boste uradne dokumente prejeli kar v elektronski obliki in tako ne bo potrebno čakati na poštarja...

 

Potrebujete več ZNANJAINFORMACIJODGOVOROV?

PRIJAVITE SE NA ČAKALNO LISTO

Izpolnite obrazec in obvestili vas bomo TAKOJ, ko bodo razpisane izobraževalne vsebine NA TEMATIKO tega članka.
Image

Kontaktni podatki

Uporaba podatkov

Tags :