fbpx

Poslovanje in Podjetništvo

Ali je timsko delo res zakon?


Osnovna dogma, ki jo učijo v večini ekonomsko- poslovnih šol temelji na timskem delu, ki je zato vedno bolj cenjena, ter posledično tudi razširjena oblika delovanja podjetij. Predvsem je ta oblika uporabna za podjetja, ki se ukvarjajo z neproizvodno dejavnostjo ter predvsem na projektnem delu, kjer se da timsko delo najbolje unovčiti.

Intervju z Dominikom Černeličem

Pred leti smo opravili intervju s podjetnikom, z zelo nadebudno osebo, ki pravi »moramo sanjati in tem sanjam slediti, nobena stvar ni prevelika, da se ob močnem prizadevanju ne bi uresničila.« Kaj več o sebi in svojih ciljih pa bo povedal kar Dominik sam.

 

Praksa timskega dela v strojništvu

Zaradi uveljavitve delitve dela je skozi čas prihajalo do vse večje specializacije, zaradi česar je v sedanjem svetu vedno večja potreba  po integraciji znanj.

Etika plačil v podjetju

Tudi v managementu se managerji znajdejo v mnogih situacijah, kjer so v dilemi saj se lahko odločijo bolj ali manj etično.In kaj sploh je etika v podjetjih...

Projektno vodenje in timsko delo

Projektno vodenje postaja nuja za vsako organizacijo. Čeprav ne gre za opravljanje redne dejavnosti organizacije, kar izhaja iz definicije projekta, je izvajanje projektov pomembno za rast organizacije, predvsem pa za njen razvoj.

Vodenje - lastnosti in vzvodi dobrega vodje

V zgodovini sta bila izraza vodja in manager sopomenki vendar sta se z razvojem megakorporacij in tržnega kapitalizma te dve funkcji ločili in sta danes obravnavani kot dve razični funkciji s sicer podobnim ugledom pa vendar različnimi nalogami in načini kako delovati na posameznem delovnem mestu.

Upravljanje časa pomeni...? - 2.del

Ena glavnih ovir za upravljanje svojega časa in svojega življenja za mnoge predstavlja izguba svobode v življenju. Menijo namreč, da jih bo upravljanje s časom omejilo, da bo povzročilo nespontanost itd.