fbpx

Kaj so teambuilding programi in zakaj jih uvajati v delo s timi?

Timsko delo je postalo zvezda stalnica na nebu poslovanja modernih organizacij. Ljudje z različnimi znanji, različnimi veščinami, izkušnjami in osebnimi karakterji, skupaj delajo na različnih timskih projektih.

Učinkovitost in uspešnost dela pri tem bi bila brez heterogenosti njihovega tima vpašljiva. Prav različnost med njimi prinese kresanje idej, tiste majhne vsakodnevne konstruktivne konflikte, ki prinašajo spremembe in svež veter v vsakodnevno poslovnje. Zato timi so - uvajanje novosti in sprememb so njihova bistvena naloga.
 

Kako pa lahko ljudje s tako različnimi pogledi na svet delajo skupaj, brez da bi njihovi odnosi razpadli zaradi konfliktov na osebnem nivoju? Odgovor je na prvi vtis enostaven – timi morajo graditi kulturo medsebojnega spoštovanja in zaupanja. Spoštovanja v smislu sprejemanja drugačnih mnenj (čeprav se z njimi ne strinjamo), zaupanje pa v smislu odprtosti in sodelovanja, brez »zakrivanja svojega hrbta«. Osnova za oboje je seveda odprta komunikacija med člani ter neka skupna vizija in poslanstvo tima, ki se konkretizira v ciljih, ki jih morjo v prihodnosti doseči skupaj.Kot omenjeno, izgleda vse skupaj zelo enostavno. Vendar je v realnosti drugače – timi morajo poleg dela, ki ga opravljajo, nenehno skrbeti za odnose med njihovimi člani. V praksi smo zaznali, da se zelo veliko timov preveč posveča delu in premalo koheziji med posamezniki, kar neizogibno vodi do padca učinkovitosti dela. Timi, ki načrtno delajo na vzdrževanju pozitivne skupinske dinamike, se dosti lažje spopadajo z izzivi pri delu in hitreje izničijo konfliktne situacije, ki se pri timskem delu pojavljajo zelo pogosto. Tukaj pa pridejo v poštev programi, ki delajo na vzdrževanju vezi med člani timov, t.i. teambuilding programi.

 

 


To so programi, ki jih vodijo zunanji strokovnjaki s področja timskega dela in s timom načrtno delajo na gradnji odnosov med njihovimi člani. Na trgu obstajajo zelo različni programi, v splošnem pa se ukvarjajo predvsem s tremi področji:

- izboljšanje komunikacije med člani tima

- izboljšanje medsebojnega zaupanja med člani tima

- dvig motivacije celotnega tima

V splošnem tembuilding programe delimo na tiste, ki se izvajajo v zaprtih prostorih (indoor) in na tiste, ki se izvajajo na odprtem (outdoor). Indoor teambuilding programi se ukvarjajo predvsem z definiranjem vrednot, ciljev, vizije ali poslanstva tima ter s področja komuniciranja, reševanja konfliktov, strateškega načrtovanja itd. Outdoor programi pa delajo predvsem na sodelovanju, motivaciji in zaupanju med člani skupine. Tem programom je velikokrat dodan še kanček adrenalina, katerega posledica je, da udeležencem »padejo maske«, saj se kot ekipa znajdejo pred novim izzivom, ki je vsem nepoznan in simulira nevarnost. Pri tem pride do sodelovanja in komunikcije med ljudmi na čisto osnovnem, človeškem nivoju, kar posledično povzroči tkanje trdnih medosebnih vezi med člani tima. Le-te ponavadi držijo še 3-6 mesecev po izvedbi uspešnega teambuilding programa.

Tej programi lahko zajemajo vodene timske vaje na prostem, v adrenalinskih in doživljajskih parkih, lahko so to nadgrajeni programi jadranja, orientacijskih lovov za zakladom in še mnogo več. Skupno vsem programom je to, da ljudje morajo sodelovati kot tim v vsem novih izzivih, ki ponazarjajo sodelvanje med ljudmi tudi na delovnem mestu. Ob tem se ljudje med seboj na zabaven način spoznajo in se tesneje povežejo. Prav zabava in neformalnost pa dostikrat tudi zamegli bistvo teambuilding programov, saj bi morali biti le-tej v prvi vrsti izobraževanje, šele nato prostočasna aktivnost. Vse preveč agencij vajam ne dodaja bistvenega zaključka, evalvacije poteka dela in prenosa pridobljenega znanja na njihovo delovno okolje. Takšna izvedba programov namreč zahteva izobraževalne trenerje s širokim spektrom znanj s področja medosebnih odnosov in organizacijskega poslovanja, ki pa jih je v Sloveniji še vedno žal mnogo premalo.

Avtor: Dani Polajnar, Programski direktor Teambuilding Akademije

Vse pravice pridržane. Noben del članka/prispevka se ne sme reproducirati ali kopirati v kakšni koli obliki brez dovoljenja avtorja.