fbpx

Timsko delo

V današnjem svetu, ko je edina stalnica sprememba, je timsko delo postalo eden pomembnejših načinov, kako se podjetje in ostale združbe soočajo z izzivi.

Timsko delo včeraj in danes

Timsko delo se od skupinskega dela razlikuje v tem, da skupina običajno zasleduje kvečjemu posameznikove individualne cilje. Skupen cilj pa je precej nedoločen pojem; predvsem nedoločen v smislu jasnosti članom skupine in pripadnosti k doseganju tega cilja. Med tem ko je pri timskem delu ključnega pomena ravno ta skupen cilj, ki ga posamezniki dosegajo. Hkrati pa s tem dosežkom zadovoljujejo svoje potrebe.  Cilj, ki ga ima tim, je vedno sprejet s strani članov, člani se z njim poistovetijo in mu zavzeto sledijo.

Timsko delo se v mnogih pogledih razlikuje od dela skupine. Pri tem je zelo pomemben cilj!

Oblike timskega dela

Poznamo različne obliket timskega dela - od raznih strokovnih timov (npr. zdravniških, odvetniških), do timov za izboljšanje kvalitete, ki npr. v podjetju delujejo kontinuirano. Ena najpomembnejših oblik timskega dela pa je vsekakor projektno timsko delo. Slednje se povezuje s pojavom projektne organizacijske strukture, ki je tudi eden izmed odgovorov na razmere v poslovnem (in drugem) okolju. Pri tej organizacijski obliki se namreč tvori projekt, ki predstavlja določeno ciljno aktivnost v združbi, ki je bolj ali manj jasno razmejena in tudi časovno določena. Primer takšnega projekta bi bila npr. reorganizacija informacijskega sistema nekega podjetja. Takšna sprememba se namreč lahko dotika različnih vidikov podjetja od različnih poslovnih funkcij do poslovnih enot, zato mora podjetje nekako pri tem primerno vključiti vse zaposlene.

Za uspešen tim je značilno, da je sicer pogosto iniciiran formalno, vendar pa njegovo nadaljnje delo poteka precej bolj "sproščeno". Pri tem je govora o t.i. samouravnajočem timu. Sam tim je oblikovan z določenim namenom in usmerjen k določenim ciljem (ki jih podjetje želi z oblikovanjem tega tima doseči). Vendar običajno timi sami izbirajo način, kako priti do teh ciljev. Pogosto se zgodi, da timi samostojno prepoznavajo problematiko in nato tudi samostojno predlagajo primerne rešitve (t.j. postavijo primerne cilje).


Tim deluje ciklično - izmenjujoča se produktivnost in neproduktivnost!
Tim pri svojem delovanju prehaja skozi različne faze s specifičnimi značilnostmi. Pravimo tudi, da timsko delo poteka v določenem ciklu. Slednji je lahko produktiven ali neproduktiven. Značilnosti prvega so, da se po začetni formiranosti v timu postopoma oblikujejo vloge članov tima. Med delovanjem se sooča z določenimi izzivi. Produktiven tim rešuje probleme sproti- in to tako, da je reševanje in rešitev zadovoljujoča za vse člane tima. Prav ta lastnost pa manjka t.i. destruktivnemu ciklu timskega dela.


Kot je že bilo omenjeno, v timu posamezni člani prospevajo določene vloge. Za tim je značilno, da ponavadi deluje bolje, če imajo člani v njem bolj heterogena znanja, izkušnje in poglede. Vendar pa morajo člani imeti tudi določene lastnosti, da ob tem predstavljajo "dobre timske igralce".


Pri tem je pomembno, da so te lastnosti raznolike, saj le tako pridemo do dejanskih vlog v timu. Vsak posameznik s svojo osebnostjo, s svojim "karakterjem" prinaša v tim neko specifično vlogo. Pri teh lastnostih je koristno, da so kar se da raznolike oziroma komplementarne. Tako npr. človek dejanj dobro "paše" z nekom, ki ima drugačne lastnosti - npr. ki je poln idej, a jih sam ne bi uresničil. Več o teh vlogah v drugem prispevku.

Kaj je torej pomembno vedeti o timu?

 

Timsko delo je vsekakor izjemnega pomena. Dejstvo je, da se danes združbe in posamezniki še premalo zavedajo takšnega delovanja.

Tudi pomembnost kvalitetnega timskega dela je še premalo poudarjena. Ustvarja se nekakšen lažen občutek, kot da v timu pa ja vsak zna delati, kot da se tega ni treba učiti oz. se kaj preveč usposabljati za to. Vendar je lahko razlika v produktivnosti kvalitetnega, dobro sestavljenega in usposobljenega tima v primerjavi s kar ad-hoc timom ogromna.

 

Nasveti in ideje
> Preglejte ostale teme timskega dela našega Portala uspešnosti
> Preberite knjigo Obvladovanje sprememb - Dr.Ichak Adizes
> Obiščite spletno stran http://www.adizes.com/

Priporočamo nadaljne branje:
> Obvladovanje sprememb - Adizes, I.
> Management: Nova znanja za uspeh
 Avtor: Robert Dvoršek, dipl. ekon. (UN)

O Avtorju:

Robert Dvoršek je ambiciozen podjetnik in podjetniški svetovalec. Je lastnik in direktor uspešnega podjetja Agencija Znajdi se d.o.o., ustanovitelj in direktor Zavoda Znajdi se, samostojni podjetnik, predsednik več društev in združenj. Kljub relativni mladosti pa ima obilo izkušenj. S podjetništvom in lastno poslovno kariero je pričel leta 2007 z ustanovitvijo zasebnega Zavoda. Pred vstopom v poslovni svet je že več kot 10 let aktivno deloval v različnih organizacijah, društvih in klubih. Za seboj ima predsedovanje več društvom, aktivnost v lokalnih in nacionalnih organizacijah ter izvedbo in vodenje več kot 50 večjih in manjših projektov, predvsem iz področja mladinskega dela. Poleg univerzitetne izobrazbe je opravil različna neformalna izobraževanja - Marketing za podjetnike, računovodski tečaji in seminarji, pred tem pa še večletni inštruktorski tečaj Zveze tabornikov Slovenije, seminar za Menedžerje v mladinskih organizacijah in druga redna izobraževanja iz področja projektnega in timskega dela.

 

Vse pravice pridržane. Noben del članka/prispevka se ne sme reproducirati ali kopirati v kakšni koli obliki brez dovoljenja avtorja.