fbpx

TRR v tujini - napačne domneve

Že od leta 2017 je za fizične osebe postalo obvezno prijavljanje transakcijskih računov v tujini. Tako je potrebno prijavite vse TRR (osebne račune), ki jih imajo fizične osebe odprte pri finančnih institucijah v tujini, ne glede na to, ali jih uporabljajo oz. ali nanje prejemajo nakazila. 
 
 
Od tega so izvzeti varčevalni računi in spletne storitve oz. računi kot so Paypal, Skrill kamor ne prejemajo obdavčljivih dohodkov. 
 
Torej – povzetek, kdaj je potrebno prijaviti:
a) Kadar gre za dejanski transakcijski račun z IBAN številko
b) Je takšen račun odprt pri finančni instituciji
 
Kljub temu pa je še en pomemben pogoj, ki ustvarja obveznost prijave:
c) Da na račun prejemamo obdavčljiv dohodek
 
Slednje torej pomeni, da ne glede na to, ali račun ustreza točki a) in b, je v primeru c) vseeno obvezno račun prijaviti. To pomeni, tudi če gre za varčevalni račun in če tam fizična oseba prejema obdavčljive dohodke (npr. obresti nad 1.000€), je tak račun obvezno prijaviti. Enako velja tudi za razne spletne račune in storitve (Paypal, Skrill, Payoneer...).
 
Račun v tujini se prijavi z obrazcem:  Obrazec DR-02 (Prijava za vpis fizične osebe v davčni register).
 
Torej – račune v tujini je praviloma potrebno prijaviti, z nekaj izjemami. Pogosta napačna domneva je, da računov kot je Paypal nikakor ni potrebno prijaviti. Slednje namreč ne drži, če na tak račun oseba prejme kakršenkoli obdavčljiv dohodek.  
 
 
 
 
Avtor: Robert Dvoršek

O avtorju:

Robert Dvoršek je podjetnik, računovodja, podjetniški in finančni svetovalec. Je lastnik in direktor uspešnega podjetja Agencija Znajdi se d.o.o., ustanovitelj in direktor Zavoda Znajdi se, samostojni podjetnik, predsednik več društev in združenj. V poslovnem svetu ima obilo izkušenj - 12 let dela v računovodstvu, 10 let vodenja samostojnega računovodskega servisa, vrsto let pa se ukvarja z davčnim in finančnim svetovanjem.
S podjetništvom in lastno poslovno kariero je pričel leta 2007 z ustanovitvijo zasebnega zavoda, nadaljeval z razvojem računovodskega servisa kot samostojni podjetnik, kasneje pa kot d.o.o.. Pred vstopom v poslovni svet je že več kot 10 let aktivno deloval v vodstvih različnih organizacij, društev in klubov. Poleg predsedovanje več društvom in aktivnosti v lokalnih in nacionalnih organizacijah ima za seboj tudi izvedbo in vodenje več kot 50 večjih in manjših projektov, predvsem iz področja podjetništva in mladinskega dela. Poleg univerzitetne izobrazbe ima opravljena različna neformalna izobraževanja - Marketing za podjetnike, računovodski tečaji in seminarje, izobraževanje za menedžerje v mladinskih organizacijah, pred tem pa še večletni inštruktorski tečaj Zveze tabornikov Sloveni in druga izobraževanja iz področja projektnega in timskega dela.
Tags :