fbpx

Olajšava za vzdrževane člane za leto 2017

Vsako leto je do 5. februarja čas, da pošljete obrazec za uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov pri obračunu dohodnine. V letu 2018 5. februar pade na ponedeljek, zato je rok za oddajo vloge ravno 5. februar. Naredite testni izračun dohodnine in se odločite, komu se bolj splača uveljavljati vzdrževane družinske člane in v kakšnem razmerju.

 
 
Kdo lahko odda vlogo za uveljavljanje olajšave za družinske člane?
 
Vlogo pošljete vsi tisti, ki med letom niste uveljavljali družinskih članov pri akontaciji dohodnine in vsi tisti, ki želite uveljavljanje spremeniti.
 
Za koga lahko sploh uveljavljam olajšavo pri obračunu dohodnine?
 
Olajšavo lahko uveljavljate za otroke:
- do 18. leta starosti,
- od 18. do 26. leta starosti, ki se šola na srednji, višji ali visoki stopnji,
- po 26. letu starosti, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za štiri leta od dneva vpisa na podiplomski študij,
- starejše od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje,
- za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.
 
In za ostale vzdrževane družinske člane:
- zakonca ali zunajzakonskega partnerja, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši 203,08 € mesečno, in razvezanega zakonca zavezanca, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec,
- tarše oziroma posvojitelje zavezanca, če nimajo lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od 203,08 € mesečno,
- druge člane kmetijskega gospodinjstva, ki sodelujejo pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, če nimajo lastnih dohodkov za preživljanje.
 

 

Vzdrževane družinske člane naj uveljavlja tisti starš, ki ima višje dohodke in zato pade v višji davčno stopnjo.

Kako razdelim olajšavo za vzdrževane družinske člane med partnerja?
 
Olajšavo za vzdrževane družinske člane naj bi načeloma uveljavljal starš z višjimi dohodki. Zakonodaja pa zaradi ločenih staršev omogoča tudi delitev olajšave na oba starša.
 
Iz lestvice olajšav je razvidno, da se za drugega in več otrok olajšava povečuje, zato je pri delitvi smiselno, da oba starša prijavita vse otroke, delež pa določata z obdobjem uveljavljanja olajšave.
 
Kako torej razdeliti olajšavo za vzdrževane družinske člane?
Vzdrževane družinske člane naj uveljavlja tisti starš, ki ima višje dohodke in zato pade v višji davčno stopnjo.
 
Če imata oba starša primerljive dohodke oz. sta v istem davčnem razredu, si je olajšavo smiselno porazdeliti. Vsakemu tako pripada še  sorazmerni delež za drugega in več otrok. Če imate dva otroka, je vsekakor bolje, da v tem primeru vsak starš prijavi oba, ne pa vsak enega.
 
Na spletni strani FURS se lahko tudi neprijavljeni oz. tisti brez certifikata poslužite obrazca za testni izračun dohodnine za leto 2017.
 
Kje dobim obrazec za uveljavljanje olajšav za družinske člane?
 
Obrazec dobite na vseh finančnih uradih, lahko pa si ga tudi prenesete s spletne strani FURS. Bodite pozorni. Če spreminjata podatke oba starša, morata oba poslati vlogo.
 
Kam pošljem obrazec?
 
Podpisani obrazec za uveljavljanje olajšav dostavite osebno ali pošljete po pošti na pristojni finančni urad.  Obrazec pa lahko pošljete tudi preko sistema eDavki, tudi, če nimate ustrezno digitalno potrdilo.
 
Je kaj narobe, če zamudim rok 5. februar?
 
V letu 2017 je 5. februar v ponedeljek, zato je ta datum tudi rok za oddajo obrazca.
 
Če zamudite rok za oddajo obrazca za uveljavitev davčnih olajšav za vzdrževane člane, morate počakati na informativni izračun dohodnine, ki ga FURS pošilja v dveh svežnjih (za vse, ki uveljavljate olajšave za vzdrževane družinske člane, je to konec maja meseca) in se potem nanj pritožiti. A v tem primeru boste preveč odmerjeno dohodnino dobili vrnjeno pozneje.
 
Avtor: Mateja Pečnik